Ford Fusion: Działanie radioodtwarzacza

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza

Włączanie/wyłączanie

Naciśnij włącznik. Urządzenie będzie działało do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu.

Po godzinie urządzenie wyłączy się automatycznie.

Sony CD

Zmiana daty i czasu 1. Naciśnij przycisk CLOCK. 2. Naciskaj przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aż ustawienie daty lub czasu, które chcesz zmienić, z ...

Regulacja tonów niskich/wysokich

Funkcja regulacji tonów niskich służy do regulacji dźwięków o niskiej częstotliwości emitowanych z zespołu audio. Funkcja regu ...

Categorie