Ford Fusion: Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

Wiele stacji nadających w paśmie FM posiada kod TP sygnalizujący nadawanie informacji o ruchu drogowym.

Zapisywanie najsilniejszych stacji (Autostore)

Wskazówka: Funkcja ta spowoduje nadpisanie stacji uprzednio zapisanych przez funkcję automatycznego zapamiętywania. Wskazówka: Funkcja ta może r&o ...

Włączenie informacji o ruchu drogowym

Zanim będzie można odbierać informacje o ruchu drogowym, należy nacisnąć przycisk TA. Na wyświetlaczu pojawi się TA-D lub TA-L, informuj& ...

Categorie