Ford Fusion: Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym –> Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

Urządzenie powróci do normalnego działania po zakończeniu każdej transmisji informacji drogowych. Aby zakończyć odbiór informacji o ruchu drogowym wcześniej, naciśnij TA podczas nadawania komunikatu.

Wskazówka: Jeżeli naciśniesz TA w innym momencie, informacje o ruchu drogowym zostaną całkowicie wyłączone.

    Aby wyregulować ustawienie głośności

    6000CD i 6006CDC 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA. 2. Obróć pokrętło regulacji głośności, aby dokonać odpowiedniej regulacj ...

    Strojenie

    ...

    Categorie