Ford Fusion: Aby wyregulować ustawienie głośności

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym –> Aby wyregulować ustawienie głośności

6000CD i 6006CDC

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA.

2. Obróć pokrętło regulacji głośności, aby dokonać odpowiedniej regulacji.

Wskazówka:Wybrany poziom ustawienia pokazywany jest na wyświetlaczu.

Sony CD

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA.

2. Naciśnij przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aby dokonać odpowiedniej regulacji.

Wskazówka:Wybrany poziom ustawienia pokazywany jest na wyświetlaczu.

    Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym

    Liczba informacji o ruchu drogowym RDS lub EON może na pewnych obszarach być zbyt duża, toteż można wybrać opcję informacji lokalnych lub wszy ...

    Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

    Urządzenie powróci do normalnego działania po zakończeniu każdej transmisji informacji drogowych. Aby zakończyć odbiór informacji o r ...

    Categorie