Ford Fusion: Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym –> Lokalne lub pozalokalne informacje o ruchu drogowym

Liczba informacji o ruchu drogowym RDS lub EON może na pewnych obszarach być zbyt duża, toteż można wybrać opcję informacji lokalnych lub wszystkich dostępnych.

6000CD i 6006CDC

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu.

2. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis TA.

3. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby wybrać lokalne (TA LOCAL) lub pozalokalne (TA DIST) informacje o ruchu drogowym.

4. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż menu wyłączy się i system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

Wskazówka: Na wyświetlaczu pojawi się TA-L lub TA-D.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk MENU i za pomocą przycisku nawigacji w górę lub w dół, wybierz ekran TA.

2. Naciśnij przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagane ustawienie.

3. Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór.

Głośność informacji o ruchu drogowym

Informacje o ruchu drogowym przerywają normalny odbiór na wstępnie ustawionym minimalnym poziomie głośności, który zwykle jest wyższy niż normalnie wykorzystywany.

    Włączenie informacji o ruchu drogowym

    Zanim będzie można odbierać informacje o ruchu drogowym, należy nacisnąć przycisk TA. Na wyświetlaczu pojawi się TA-D lub TA-L, informuj& ...

    Aby wyregulować ustawienie głośności

    6000CD i 6006CDC 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TA. 2. Obróć pokrętło regulacji głośności, aby dokonać odpowiedniej regulacj ...

    Categorie