Ford Fusion: Zapisywanie najsilniejszych stacji (Autostore)

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Zapisywanie najsilniejszych stacji (Autostore)

Wskazówka: Funkcja ta spowoduje nadpisanie stacji uprzednio zapisanych przez funkcję automatycznego zapamiętywania.

Wskazówka: Funkcja ta może również służyć do zapisywania stacji ręcznie w ten sam sposób jak w pozostałych zakresach.

Wskazówka: Zapisane zostaną najsilniejsze sygnały dostępne w wybranym paśmie.

Kiedy urządzenie przeszukuje częstotliwości, dźwięk jest wyciszany, a na wyświetlaczu pojawia się napis AUTOSTORE.

Po zakończeniu wyszukiwania dźwięk jest przywracany i najsilniejsze stacje zapisane zostają pod przyciskami AutoStore.

6000CD i 6006CDC

Wciśnij i przytrzymaj przycisk AM/FM.

Sony CD

Wciśnij i przytrzymaj przycisk AST lub RADIO.

    Przycisk wyboru zakresu

    Wskazówka:Można również użyć przycisku AM/FM lub RADIO, aby przejść do odbioru radiowego w czasie słuchania innego źró ...

    Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

    Wiele stacji nadających w paśmie FM posiada kod TP sygnalizujący nadawanie informacji o ruchu drogowym. ...

    Categorie