Ford Fusion: Przycisk wyboru zakresu

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Przycisk wyboru zakresu

Wskazówka:Można również użyć przycisku AM/FM lub RADIO, aby przejść do odbioru radiowego w czasie słuchania innego źródła.

6000CD i 6006CDC

Naciśnij przycisk AM/FM, aby wybrać jeden z dostępnych zakresów.

Sony CD

Naciśnij przycisk RADIO, aby wybrać jeden z dostępnych zakresów.

    Przyciski zaprogramowanych stacji

    Funkcja ta umożliwia zapisanie w pamięci ulubionych stacji, aby można je było nastawić wybierając tylko zakres i naciskając jeden z przycisk&o ...

    Zapisywanie najsilniejszych stacji (Autostore)

    Wskazówka: Funkcja ta spowoduje nadpisanie stacji uprzednio zapisanych przez funkcję automatycznego zapamiętywania. Wskazówka: Funkcja ta może r&o ...

    Categorie