Ford Fusion: Przyciski zaprogramowanych stacji

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Przyciski zaprogramowanych stacji

Funkcja ta umożliwia zapisanie w pamięci ulubionych stacji, aby można je było nastawić wybierając tylko zakres i naciskając jeden z przycisków zaprogramowanych stacji (numerycznych).

1. Wybierz zakres fal.

2. Nastaw wybraną stację.

3. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji.

Radio zostanie wyciszone. Gdy dźwięk powróci, oznacza to zapisanie danej stacji w pamięci.

Procedurę tę można powtarzać w każdym zakresie fal i dla każdego przycisku zaprogramowanych stacji.

Wskazówka: Po wjechaniu na inny obszar kraju stacje nadające w zakresie UKF (FM) w systemie RDS (systemie danych radiowych) i posiadające alternatywne częstotliwości zostają zapisane pod przyciskami zaprogramowanych stacji.

    Menu systemu audio

    Skorzystaj z przycisku MENU, aby uzyskać dostęp do funkcji, których nie można wybrać bezpośrednio za pomocą przycisków sterujący ...

    Przycisk wyboru zakresu

    Wskazówka:Można również użyć przycisku AM/FM lub RADIO, aby przejść do odbioru radiowego w czasie słuchania innego źró ...

    Categorie