Ford Fusion: Menu systemu audio

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Menu systemu audio

Skorzystaj z przycisku MENU, aby uzyskać dostęp do funkcji, których nie można wybrać bezpośrednio za pomocą przycisków sterujących. Naciśnij przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do funkcji pierwszego poziomu, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby uzyskać dostęp do innych funkcji drugiego poziomu (niedostępne w zespołach audio Sony lub Sony DAB).

6000CD i 6006CDC

6000CD i 6006CDC


Wskazówka:Kolejność, w której wyświetlane są funkcje, może się różnić w poszczególnych zespołach audio i pojazdach.

Wskazówka: Funkcje drugiego poziomu (zaawansowane) można również otwierać, wybierając menu ADV z menu pierwszego poziomu.

*Automatyczna regulacja poziomu głośności.

** Częstotliwości alternatywne.

Sony CD

Sony CD


Wskazówka:Kolejność, w której wyświetlane są funkcje, może się różnić w poszczególnych zespołach audio i pojazdach.

1Automatyczna regulacja poziomu głośności.

2Częstotliwości alternatywne.

3Informacje o ruchu drogowym.

    Regulacja balansu/głośności przód-tył

    Funkcja regulacji balansu służy do regulacji podziału dźwięku między głośnikami z lewej i prawej strony. Funkcja regulacji gło" ...

    Przyciski zaprogramowanych stacji

    Funkcja ta umożliwia zapisanie w pamięci ulubionych stacji, aby można je było nastawić wybierając tylko zakres i naciskając jeden z przycisk&o ...

    Categorie