Ford Fusion: Regulacja balansu/głośności przód-tył

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Regulacja balansu/głośności przód-tył

Funkcja regulacji balansu służy do regulacji podziału dźwięku między głośnikami z lewej i prawej strony.

Funkcja regulacji głośności przód-tył służy do rozprowadzania dźwięku od przodu do tyłu w pojazdach wyposażonych w tylne głośniki.

6000CD i 6006CDC

1. Naciśnij przycisk FADE/BAL raz, aby wybrać funkcję regulacji głośności przód-tył lub dwa razy, aby wybrać funkcję regulacji balansu.

2. Dokonaj odpowiedniej regulacji za pomocą przełącznika regulacji głośności lub, w niektórych urządzeniach, za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk FAD/BAL raz, aby wybrać funkcję regulacji głośności przód-tył lub dwa razy, aby wybrać funkcję regulacji balansu.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę i w dół wykonaj regulację głośności przód-tył, a za pomocą przycisków nawigacji w lewo i w prawo dokonaj regulacji balansu.

Wybrany poziom ustawienia pokazywany jest na wyświetlaczu.

    Regulacja tonów niskich/wysokich

    Funkcja regulacji tonów niskich służy do regulacji dźwięków o niskiej częstotliwości emitowanych z zespołu audio. Funkcja regu ...

    Menu systemu audio

    Skorzystaj z przycisku MENU, aby uzyskać dostęp do funkcji, których nie można wybrać bezpośrednio za pomocą przycisków sterujący ...

    Categorie