Ford Fusion: Wyszukiwanie stacji

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Strojenie –> Wyszukiwanie stacji

Funkcja SCAN umożliwia odsłuchanie 10 sekund z każdej znalezionej stacji.

6000CD i 6006CDC

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja SCAN.

2. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby przeszukać wybrany zakres w górę lub w dół.

3. W zależności od urządzenia naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali lub przycisk MENU, aby pozostać przy danej stacji.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk SCAN. Na wyświetlaczu miga napis SCAN lub pojawia się napis SCANNING.

2. Naciśnij przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aby przeszukać zakres.

3. Naciśnij przycisk SCAN, aby pozostać przy odbieranej stacji.

    Strojenie ręczne

    6000CD i 6006CDC 1. Wybierz zakres i naciśnij przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja MAN. 2. Naciśnij przycisk wyszukiwania w gór& ...

    Menu radioodtwarzacza

    ...

    Categorie