Ford Fusion: Menu radioodtwarzacza

Ford Fusion –> Menu radioodtwarzacza

Wyszukiwanie stacji

Funkcja SCAN umożliwia odsłuchanie 10 sekund z każdej znalezionej stacji. 6000CD i 6006CDC 1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu poj ...

Automatyczna regulacja głośności

Funkcja ta reguluje poziom głośności w celu skompensowania hałasu silnika i hałasów toczenia pojazdu. 6000CD i 6006CDC 1. Naciskaj przycisk MENU ...

Categorie