Ford Fusion: Tryb regionalny (REG)

Ford Fusion –> Menu radioodtwarzacza –> Tryb regionalny (REG)

Funkcja REG (tryb odbioru regionalnego) służy do kontrolowania przełączania za pomocą funkcji AF na stacje regionalne należące do jednego głównego nadawcy.

Jeden nadawca może posiadać dużą sieć obejmującą znaczną część kraju. W różnych porach dnia ta duża sieć może być podzielona na kilka mniejszych sieci regionalnych, usytuowanych zazwyczaj w większych miastach. Gdy nie jest podzielona na sieci regionalne, w całej sieci nadawany jest ten sam program.

Regional mode ON: Funkcja ta zapobiega przypadkowemu przełączaniu AF, jeśli sąsiadujące stacje regionalne nie nadają tego samego programu.

Regional mode OFF: Funkcja ta umożliwia objęcie zasięgiem większego obszaru, jeśli sąsiadujące stacje regionalne nadają ten sam program, ale jeśli nie nadają tego samego programu, może spowodować przypadkowe przełączanie AF.

6000CD i 6006CDC

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu.

2. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja REG.

3. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali włącz lub wyłącz funkcję.

4. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

Sony CD

1. Krótko naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja REGIONAL.

3. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

    Alternatywne częstotliwości

    Wiele stacji nadających programy w paśmie FM przesyła kod PI (identyfikacji programu), który urządzenia audio mogą rozpoznawać. Jeże ...

    Wiadomości

    Niektóre zespoły audio przerywają normalny odbiór w celu nadawania biuletynów informacyjnych z powiązanych stacji w paśmie FM, w ten sam ...

    Categorie