Ford Fusion: Wiadomości

Ford Fusion –> Menu radioodtwarzacza –> Wiadomości

Niektóre zespoły audio przerywają normalny odbiór w celu nadawania biuletynów informacyjnych z powiązanych stacji w paśmie FM, w ten sam sposób, w jaki nadawane są informacje o ruchu drogowym.

Podczas nadawania biuletynów informacyjnych na wyświetlaczu naprzemiennie wyświetlana jest nazwa stacji i napis NEWS. Wiadomości odsłuchiwane są na takim samym poziomie głośności co informacje o ruchu drogowym.

6000CD i 6006CDC

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się napis NEWS.

2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali włącz lub wyłącz funkcję.

3. Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja NEWS.

3. Naciśnij przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby dokonać wyboru.

4. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo lub w prawo możesz włączyć lub wyłączyć funkcję.

5. Naciśnij przycisk MENU lub przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby potwierdzić wybór.

    Tryb regionalny (REG)

    Funkcja REG (tryb odbioru regionalnego) służy do kontrolowania przełączania za pomocą funkcji AF na stacje regionalne należące do jednego g ...

    Odtwarzacz płyt kompaktowych

    ...

    Categorie