Ford Fusion: Odtwarzacz płyt kompaktowych

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych

Wiadomości

Niektóre zespoły audio przerywają normalny odbiór w celu nadawania biuletynów informacyjnych z powiązanych stacji w paśmie FM, w ten sam ...

Wkładanie płyt kompaktowych

6000CD Przed włożeniem płyty CD zawsze sprawdzaj, czy szczelina na płytę CD jest pusta. Włóż płytę CD, etykietą do g& ...

Categorie