Ford Fusion: Wkładanie płyt kompaktowych

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Wkładanie płyt kompaktowych

6000CD

Przed włożeniem płyty CD zawsze sprawdzaj, czy szczelina na płytę CD jest pusta.

Włóż płytę CD, etykietą do góry, do zespołu audio.

6006CDC

Aby załadować jedną płytę CD

Naciśnij i zwolnij przycisk LOAD lub naciśnij przycisk zaprogramowanej stacji. Na wyświetlaczu pojawi się napis WAIT.

Kiedy komunikat zmieni się na LOAD CD, a w szczelinie na płytę CD zacznie błyskać lampka, włóż płytę CD, etykietą do góry, do zespołu audio.

Aby załadować więcej niż jedną płytę CD

OSTRZEŻENIE

Jeśli zasilanie zespołu audio zostało odłączone, a następnie ponownie podłączone, urządzenie sprawdzi automatycznie, czy w środku znajdują się płyty. Zajmie to około 25 sekund. W tym czasie wszystkie funkcje z wyjątkiem wprowadzania kodu będą zablokowane.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk LOAD, aż na wyświetlaczu pojawi się napis LOAD ALL.

2. Kiedy komunikat zmieni się na LOAD CD, a w szczelinie na płytę CD zacznie błyskać lampka, włóż płytę CD, etykietą do góry, do zespołu audio.

3. Na wyświetlaczu zacznie błyskać symbol płyty oznaczony numerem i wyświetlony zostanie napis LOAD. Po załadowaniu płyty cyfra w jednym z symboli płyt oznaczać będzie miejsce załadowania.

4. Kiedy komunikat zmieni się na WAIT, a następnie na LOAD CD, możesz załadować kolejną płytę CD.

5. Powtórz ostatni krok, aby załadować więcej niż jedną płytę lub poczekaj aż urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ładowania, jeśli zakończyłeś ładowanie płyt.

Wskazówka: Nie próbuj wkładać płyty CD, gdy na wyświetlaczu widać napis WAIT.

Wskazówka: Nie wkładaj dwóch płyt nakładających się na siebie.

Wskazówka: Można załadować maksymalnie sześć płyt CD.

Wskazówka: Jeśli przycisk LOAD zostanie naciśnięty ponownie, na wyświetlaczu pojawi się napis CDC FULL.

Sony CD

Przed włożeniem płyty CD zawsze sprawdzaj, czy szczelina na płytę CD jest pusta.

Włóż płytę CD, etykietą do góry, do zespołu audio.

Na wyświetlaczu pojawia się napis LOADING, READING CD i AUDIO CD lub MP3 CD, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

    Odtwarzacz płyt kompaktowych

    ...

    Wybór ścieżki

    6000CD i 6006CDC Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę zakresu, aby przejść do następnego utworu lub naciskaj kilka razy, aby przejść d ...

    Categorie