Ford Fusion: Wybór ścieżki

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Wybór ścieżki

6000CD i 6006CDC

Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę zakresu, aby przejść do następnego utworu lub naciskaj kilka razy, aby przejść do kolejnych utworów.

Naciśnij przycisk wyszukiwania w dół zakresu, aby odtworzyć ponownie aktualnie wybrany utwór. Jeżeli przycisk ten naciśniesz w ciągu dwóch sekund od rozpoczęcia utworu, wybrany zostanie utwór wcześniejszy.

Naciskaj przycisk wyszukiwania w dół zakresu kilka razy, aby wybrać poprzednie utwory.

Sony CD

Naciśnij przycisk nawigacji w górę raz, aby przejść do następnego utworu lub naciśnij kilka razy, aby przejść do kolejnych utworów.

Naciśnij przycisk nawigacji w dół raz, aby odtworzyć ponownie aktualnie wybrany utwór. Jeżeli przycisk ten naciśniesz w ciągu dwóch sekund od rozpoczęcia utworu, wybrany zostanie utwór wcześniejszy.

Naciśnij przycisk nawigacji w dół kilka razy, aby wybrać poprzednie utwory.

    Wkładanie płyt kompaktowych

    6000CD Przed włożeniem płyty CD zawsze sprawdzaj, czy szczelina na płytę CD jest pusta. Włóż płytę CD, etykietą do g& ...

    Odtwarzanie płyty

    Wskazówka: Podczas odtwarzania na wyświetlaczu wskazywany jest numer płyty, utworu oraz czas jaki upłynął od początku utworu. Wskaz&oacut ...

    Categorie