Ford Fusion: Wysuwanie kilku płyt

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Wysuwanie kilku płyt

6006CD

Naciśnij i przytrzymaj przycisk EJECT, aż na wyświetlaczu pojawi się napis EJECT ALL.

Na wyświetlaczu będą na zmianę wyświetlane komunikaty REMOVE i WAIT.

Gdy wyświetlane jest polecenie REMOVE, wyjmij płytę z urządzenia. Procedura ta będzie się powtarzała, aż wyjęte zostaną wszystkie płyty.

    Zakończenie odtwarzania płyty

    6000CD i 6006CDC Naciśnij przycisk AM/FM lub AUX. Wskazówka: Nie spowoduje to wysunięcia płyty CD; płyta zatrzyma się w tym momencie, w kt&oacut ...

    Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)

    Wskazówka: W celu uzyskania optymalnego efektu podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, ustaw głośność na tym urządzeniu na wysok ...

    Categorie