Ford Fusion: Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)

Ford Fusion –> Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)

Wskazówka: W celu uzyskania optymalnego efektu podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, ustaw głośność na tym urządzeniu na wysokim poziomie.

Zmniejszy to interferencję podczas zasilania urządzenia z gniazda zasilania w pojeździe.

Jeżeli jest zamontowane w pojeździe, gniazdo podłączenia urządzeń zewnętrznych (AUX IN) umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, np. odtwarzacza MP3 do systemu audio w pojeździe. Można wtedy odsłuchiwać zawartość takiego urządzenia przez głośniki pojazdu.

Aby podłączyć urządzenie zewnętrzne, podłącz je do gniazda AUX IN za pomocą konwencjonalnego 3,5 mm złącza z wtyczką audio.

Odtwarzanie z urządzeń zewnętrznych można wybrać za pomocą przycisku AUX, a wtedy odtwarzane utwory będzie słychać z głośników pojazdu. Na wyświetlaczu pojawi się napis AUX. Głośność, tony wysokie i niskie można regulować w zestawie audio w zwykły sposób.

Za pomocą przycisków zespołu audio można również przywrócić odtwarzanie z zespołu audio, podczas gdy urządzenie zewnętrzne pozostaje podłączone.

    Wysuwanie kilku płyt

    6006CD Naciśnij i przytrzymaj przycisk EJECT, aż na wyświetlaczu pojawi się napis EJECT ALL. Na wyświetlaczu będą na zmianę wyświe ...

    Zwalczanie problemów

    Zwalczanie problemów Wyświetlacz systemu audio Sposób usunięcia usterki CD ERROR PLEASE CHECK CD CDC ERROR Ogólny komuni ...

    Categorie