Ford Fusion: Zwalczanie problemów

Ford Fusion –> Zwalczanie problemów

Zwalczanie problemów

Wyświetlacz systemu audio Sposób usunięcia usterki
CD ERROR PLEASE CHECK CD CDC ERROR Ogólny komunikat błędu dotyczący usterek płyt CD, np.

gdy urządzenie nie może odczytać płyty CD, lub gdy włożona jest płyta CD z danymi. Może to również oznaczać usterkę zespołu audio. Upewnij się, że płyta jest poprawnie załadowana, oczyść i ponownie załaduj płytę CD lub wymień płytę CD na znaną płytę CD z muzyką. Patrz Wysuwanie płyt (strona 164). Patrz Wysuwanie kilku płyt (strona 165). Patrz Wkładanie płyt kompaktowych (strona 161). Jeśli błąd nadal występuje. Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford.

NO CD NO CDS NO CD # Komunikat informujący, że zespół audio lub zmieniarka płyt CD są puste. Włóż płytę CD. Patrz Wkładanie płyt kompaktowych
HIGH TEMP CD DRIVE HIGH TEMP Temperatura otoczenia zbyt wysoka - urządzenie nie będzie działało dopóki się nie ochłodzi.
SLOT FULL Komunikat informujący, że w szczelinie na płytę CD znajduje się już jedna płyta. Wysuń płytę CD z wybranej szczeliny przed podjęciem próby załadowania płyty lub wybierz inną lokalizację płyty. Patrz Wkładanie płyt kompaktowych
CDC FULL Komunikat informujący, że zespół audio lub pełny. Patrz Wysuwanie płyt (strona 164). Patrz Wysuwanie kilku płyt
DATA CD Do urządzenia włożono niekompatybilną płytę CD, np.

płytę CD nie zawierającą plików audio. Patrz Wysuwanie płyt (strona 164). Patrz Wysuwanie kilku płyt

CODE ---- Komunikat polecenia podania kodu audio. Patrz Wprowadzanie kodu zabezpieczającego
WAIT Komunikat informujący, że należy poczekać do czasu, gdy możliwe będzie podjęcie następnej próby wprowadzenia kodu audio. Patrz Nieprawidłowy kod zabezpieczający
TRIES Komunikat informujący o liczbie niepomyślnych prób wprowadzenia kodu. Patrz Nieprawidłowy kod zabezpieczający
LOCKED Komunikat informujący, że system zabezpieczenia zespołu audio zablokował urządzenie po wielokrotnych próbach wprowadzenia nieprawidłowego kodu audio.

Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem firmy Ford

KEYCODE....

ENTER KEYCODE....

Komunikat polecenia podania kodu audio. Patrz Wprowadzanie kodu zabezpieczającego
INCORRECT Komunikat informujący, że wprowadzony kod audio jest nieprawidłowy. Patrz Nieprawidłowy kod zabezpieczający

    Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)

    Wskazówka: W celu uzyskania optymalnego efektu podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, ustaw głośność na tym urządzeniu na wysok ...

    Telefon

    ...

    Categorie