Ford Fusion: Zakończenie odtwarzania płyty

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Zakończenie odtwarzania płyty

6000CD i 6006CDC

Naciśnij przycisk AM/FM lub AUX.

Wskazówka: Nie spowoduje to wysunięcia płyty CD; płyta zatrzyma się w tym momencie, w którym przywrócony został odbiór radiowy.

Aby przywrócić odtwarzanie płyty CD, ponownie naciśnij przycisk CD.

Sony CD

Naciśnij przycisk RADIO lub CD/AUX.

Wskazówka: Nie spowoduje to wysunięcia płyty CD; płyta zatrzyma się w tym momencie, w którym przywrócony został odbiór radiowy.

Aby przywrócić odtwarzanie płyty CD, ponownie naciśnij przycisk CD/AUX.

    Powtarzanie ścieżek płyty

    6000CD 1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis REPEAT. 2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w d&o ...

    Wysuwanie kilku płyt

    6006CD Naciśnij i przytrzymaj przycisk EJECT, aż na wyświetlaczu pojawi się napis EJECT ALL. Na wyświetlaczu będą na zmianę wyświe ...

    Categorie