Ford Fusion: Powtarzanie ścieżek płyty

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Powtarzanie ścieżek płyty

6000CD

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis REPEAT.

2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz między ustawieniami OFF i TRK.

6006CDC

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis REPEAT.

2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz między ustawieniami ALL (domyślne), CD i TRK.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja REPEAT.

3. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo lub w prawo wybierz REPEAT TRACK lub REPEAT OFF.

4. Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór.

    Wysuwanie płyt

    Wskazówka: Odbiór radiowy jest przywracany automatycznie, gdy naciśnięty zostanie przycisk EJECT. Wskazówka: Jeśli przycisk EJECT zostanie ...

    Zakończenie odtwarzania płyty

    6000CD i 6006CDC Naciśnij przycisk AM/FM lub AUX. Wskazówka: Nie spowoduje to wysunięcia płyty CD; płyta zatrzyma się w tym momencie, w kt&oacut ...

    Categorie