Ford Fusion: Wysuwanie płyt

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Wysuwanie płyt

Wskazówka: Odbiór radiowy jest przywracany automatycznie, gdy naciśnięty zostanie przycisk EJECT.

Wskazówka: Jeśli przycisk EJECT zostanie wciśnięty omyłkowo, naciśnij przycisk ponownie, aby anulować polecenie.

Wskazówka: Jeśli nie wyjmiesz płyty CD, zostanie ona wsunięta ponownie do zespołu audio.

6000CD

Naciśnij przycisk EJECT w dowolnej chwili i wyjmij płytę CD.

6006CDC

Naciśnij przycisk EJECT w dowolnej chwili i wyjmij odtwarzaną płytę CD lub użyj przycisku zaprogramowanej stacji, aby wybrać płytę CD, którą chcesz wyjąć. Na wyświetlaczu pojawi się napis SELECT lub SELECT CD, a następnie REMOVE CD.

Sony CD

Wskazówka: Jeżeli w odtwarzaczu nie ma żadnej płyty CD, gdy wciśnięty zostanie przycisk EJECT, na wyświetlaczu pojawi się napis NO CD.

Naciśnij przycisk EJECT w dowolnej chwili i wyjmij płytę CD. Na wyświetlaczu pojawi się napis EJECTING i PLEASE REMOVE.

    Skanowanie ścieżek

    Funkcja SCAN umożliwia odsłuchanie ok. 10 sekund każdego utworu na próbę. 6000CD i 6006CDC Wskazówka:Gdy włączona jest ta funkcja, ...

    Powtarzanie ścieżek płyty

    6000CD 1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis REPEAT. 2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w d&o ...

    Categorie