Ford Fusion: Skanowanie ścieżek

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Skanowanie ścieżek

Funkcja SCAN umożliwia odsłuchanie ok.

10 sekund każdego utworu na próbę.

6000CD i 6006CDC

Wskazówka:Gdy włączona jest ta funkcja, komunikat SCAN będzie przez chwilę pokazywany na wyświetlaczu na początku każdego utworu.

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja SCAN.

2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz SCAN CD lub SCAN ALL.

3. Ponownie naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby kontynuować słuchanie utworu.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk SCAN raz, aby odsłuchiwać początek każdego utworu.

2. Ponownie naciśnij przycisk SCAN, aby wybrać SCAN OFF i wyłączyć funkcję.

    Kompresja ścieżek

    6000CD i 6006CDC 1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja COMP. 2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę l ...

    Wysuwanie płyt

    Wskazówka: Odbiór radiowy jest przywracany automatycznie, gdy naciśnięty zostanie przycisk EJECT. Wskazówka: Jeśli przycisk EJECT zostanie ...

    Categorie