Ford Fusion: Kompresja ścieżek

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Kompresja ścieżek

6000CD i 6006CDC

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja COMP.

2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali włącz lub wyłącz funkcję.

3. Naciśnij przycisk MENU, aby potwierdzić wybór.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja COMP.

3. Naciśnij przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby dokonać wyboru.

4. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo lub w prawo możesz włączyć lub wyłączyć funkcję.

5. Naciśnij przycisk MENU lub przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby potwierdzić wybór.

    Losowe odtwarzanie utworów

    Losowe odtwarzanie utworów, tj. funkcja "Shuffle", umożliwia odtwarzanie wszystkich utworów na płycie CD w kolejności losowej. 6000CD i 6 ...

    Skanowanie ścieżek

    Funkcja SCAN umożliwia odsłuchanie ok. 10 sekund każdego utworu na próbę. 6000CD i 6006CDC Wskazówka:Gdy włączona jest ta funkcja, ...

    Categorie