Ford Fusion: Losowe odtwarzanie utworów

Ford Fusion –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Losowe odtwarzanie utworów

Losowe odtwarzanie utworów, tj. funkcja "Shuffle", umożliwia odtwarzanie wszystkich utworów na płycie CD w kolejności losowej.

6000CD i 6006CDC

Wskazówka: Gdy wybrana jest funkcja SHUFF CD, tylko utwory na aktualnie wybranej płycie CD są odtwarzane w kolejności losowej. Gdy wybrana jest funkcja SHUF ALL, utwory na wszystkich płytach CD są odtwarzane w kolejności losowej.

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja SHUF.

2. Za pomocą przycisków wyszukiwania w górę lub w dół skali przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja SHUF ALL lub SHUFF CD.

3. W razie potrzeby za pomocą przycisków wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz następny utwór do odtworzenia losowego.

Wskazówka:Gdy włączona jest ta funkcja, komunikat SHUFFLE będzie pokazywany na wyświetlaczu po wybraniu każdego kolejnego utworu.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja SHUFFLE.

3. Użyj przycisku nawigacji w lewo lub w prawo, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

    Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

    6000CD i 6006CDC Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby przeszukać utwory na płycie w przód lub ...

    Kompresja ścieżek

    6000CD i 6006CDC 1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja COMP. 2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę l ...

    Categorie