Ford Fusion: Wybór płyty

6006CDC

W odtwarzaczach na kilka płyt CD, płyty CD są zazwyczaj odtwarzane kolejno w porządku rosnącym.

Można jednak przełączyć na dowolna płytę CD, naciskając przycisk zaprogramowanej stacji z numerem odpowiadającym numerowi płyty, którą chce się odtworzyć.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja, która płyta CD jest wybrana.

Urządzenie zapamiętuje, które płyty CD są dostępne, więc nie wybierze płyty CD, której nie ma w urządzeniu. Jeżeli wybierzesz brakującą płytę CD za pomocą przycisków zaprogramowanych stacji, na wyświetlaczu pokaże się napis NO CD i kontynuowane będzie odtwarzanie aktualnej płyty.

Wskazówka: Jeżeli wybrana płyta CD jest uszkodzona lub włożona na odwrót, na wyświetlaczu zacznie błyskać ostrzeżenie CD ERROR i zostanie wyświetlony numer tej płyty CD. Urządzenie wybierze wtedy następną dostępną płytę CD.

    Odtwarzanie płyty

    Wskazówka: Podczas odtwarzania na wyświetlaczu wskazywany jest numer płyty, utworu oraz czas jaki upłynął od początku utworu. Wskaz&oacut ...

    Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

    6000CD i 6006CDC Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby przeszukać utwory na płycie w przód lub ...

    Categorie