Ford Fusion: Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)

Ford Fusion –> Menu radioodtwarzacza –> Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)

Funkcja korekty DSP dla poszczególnych siedzeń

Funkcja ta powoduje uwzględnienie różnic odległości poszczególnych siedzeń od głośników pojazdu. Wybierz miejsce, dla którego sygnał audio ma być odpowiednio poprawiony.

Korektor DSP

Wybierz rodzaj muzyki, który najbardziej odpowiada Twoim preferencjom. Sygnał audio zmieni się tak, aby uwypuklić styl wybranego gatunku muzycznego.

Zmiana ustawień DSP

1. Naciśnij przycisk DSP raz, aby wybrać funkcję korekty dla poszczególnych siedzeń i dwa razy, aby wybrać korektor.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę i w dół wybierz właściwe ustawienie.

3. Naciśnij przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby potwierdzić wybór.

    Automatyczna regulacja głośności

    Funkcja ta reguluje poziom głośności w celu skompensowania hałasu silnika i hałasów toczenia pojazdu. 6000CD i 6006CDC 1. Naciskaj przycisk MENU ...

    Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)

    Funkcja ta automatycznie wykrywa zniekształcenia dźwięku i zmniejsza poziom głośności, dopóki zniekształcenie nie zostanie wyeliminowan ...

    Categorie