Ford Fusion: Automatyczna regulacja głośności

Ford Fusion –> Menu radioodtwarzacza –> Automatyczna regulacja głośności

Funkcja ta reguluje poziom głośności w celu skompensowania hałasu silnika i hałasów toczenia pojazdu.

6000CD i 6006CDC

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja AVC.

2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wyreguluj ustawienie.

3. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

Sony CD

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja AVC.

3. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

    Menu radioodtwarzacza

    ...

    Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)

    Funkcja korekty DSP dla poszczególnych siedzeń Funkcja ta powoduje uwzględnienie różnic odległości poszczególnych siedzeń od ...

    Categorie