Ford Fusion: Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)

Ford Fusion –> Menu radioodtwarzacza –> Układ redukcji zniekształceń dźwięku (CLIP)

Funkcja ta automatycznie wykrywa zniekształcenia dźwięku i zmniejsza poziom głośności, dopóki zniekształcenie nie zostanie wyeliminowane. Oznacza to, że nawet gdy na wyświetlaczu zmienia się wartość numeryczna, może nie być żadnego rzeczywistego nasilenia dźwięku.

6000CD i 6006CDC

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aż zmieni się napis na wyświetlaczu.

2. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja CLIP.

3. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali włącz lub wyłącz funkcję.

4. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

Sony CD

1. Krótko naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja CLIP.

3. Naciśnij przycisk MENU lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór

    Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)

    Funkcja korekty DSP dla poszczególnych siedzeń Funkcja ta powoduje uwzględnienie różnic odległości poszczególnych siedzeń od ...

    Alternatywne częstotliwości

    Wiele stacji nadających programy w paśmie FM przesyła kod PI (identyfikacji programu), który urządzenia audio mogą rozpoznawać. Jeże ...

    Categorie