Ford Fusion: Strojenie ręczne

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Strojenie –> Strojenie ręczne

6000CD i 6006CDC

1. Wybierz zakres i naciśnij przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja MAN.

2. Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali, aby przeszukać zakres w górę lub w dół w małych odstępach, lub wciśnij i przytrzymaj w celu szybkiego wyszukiwania, dopóki nie znajdziesz stacji, której chcesz słuchać.

Sony CD

Wybierz zakres i krótko naciśnij przycisk nawigacji w górę lub w dół skali, aby przeszukać zakres w górę lub w dół w małych odstępach. Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualnie wybrana częstotliwość.

    Strojenie automatyczne

    6000CD i 6006CDC Wybierz zakres i krótko naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali. Urządzenie zatrzyma wyszukiwanie na p ...

    Wyszukiwanie stacji

    Funkcja SCAN umożliwia odsłuchanie 10 sekund z każdej znalezionej stacji. 6000CD i 6006CDC 1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu poj ...

    Categorie