Ford Fusion: Strojenie automatyczne

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Strojenie –> Strojenie automatyczne

6000CD i 6006CDC

Wybierz zakres i krótko naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali.

Urządzenie zatrzyma wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji w zadanym kierunku.

Sony CD

Wybierz zakres i krótko naciśnij przycisk nawigacji w górę lub w dół skali.

Urządzenie zatrzyma wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji w zadanym kierunku.

    Łączenie serwisów w systemie DAB

    Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów w systemie DAB jest domyślnie wyłączona. Wskazówka: Funkcja łączenia serwisó ...

    Strojenie ręczne

    6000CD i 6006CDC 1. Wybierz zakres i naciśnij przycisk MENU, aż na wyświetlaczu pojawi się opcja MAN. 2. Naciśnij przycisk wyszukiwania w gór& ...

    Categorie