Ford Fusion: Łączenie serwisów w systemie DAB

Ford Fusion –> Działanie radioodtwarzacza –> Strojenie –> Łączenie serwisów w systemie DAB

Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów w systemie DAB jest domyślnie wyłączona.

Wskazówka: Funkcja łączenia serwisów umożliwia ustanawianie odsyłaczy do innych odpowiednich częstotliwości tej samej stacji, np. pasma UKF (FM) oraz innych grup stacji radiowych DAB.

Wskazówka: Układ automatycznie przełącza na inną odpowiednią stację, jeśli aktualnie odbierana stacja staje się niedostępna, np. w przypadku opuszczenia obszaru nadawania.

Włączanie funkcji łączenia serwisów w systemie DAB

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja DIGITAL RADIO SERVICE LINK.

3. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo lub w prawo wybierz AUTO.

4. Naciśnij przycisk MENU lub przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby potwierdzić wybór.

Wyłączanie funkcji łączenia serwisów w systemie DAB

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Za pomocą przycisków nawigacji w górę lub w dół przewiń opcje wyświetlacza, aż pojawi się opcja DIGITAL RADIO SERVICE LINK.

3. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo lub w prawo wybierz OFF.

4. Naciśnij przycisk MENU lub przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby potwierdzić wybór.

    Strojenie

    ...

    Strojenie automatyczne

    6000CD i 6006CDC Wybierz zakres i krótko naciśnij przycisk wyszukiwania w górę lub w dół skali. Urządzenie zatrzyma wyszukiwanie na p ...

    Categorie