Ford Fusion: Sony CD

Zmiana daty i czasu

1. Naciśnij przycisk CLOCK.

2. Naciskaj przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aż ustawienie daty lub czasu, które chcesz zmienić, zacznie migać na wyświetlaczu.

3. Za pomocą przycisku nawigacji w górę lub w dół zmień wybrane ustawienie daty lub czasu.

4. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo i w prawo wybierz dodatkowe ustawienie daty lub czasu, które chcesz zmienić. Wybrana wartość będzie migała na wyświetlaczu.

5. Powtórz punkty 3 i 4 w razie potrzeby.

6. Naciśnij przycisk CLOCK lub przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby zakończyć i zapisać ustawienia.

Format 12/24-godzinny

1. Naciśnij przycisk MENU.

2. Naciśnij przycisk nawigacji w górę lub w dół, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona 12/24.

3. Za pomocą przycisków nawigacji w lewo lub w prawo wybierz wymagane ustawienie.

4. Naciśnij przycisk MENU lub przycisk znajdujący się między przyciskami nawigacji, aby potwierdzić wybór.

    6000CD i 6006CDC

    Zmiana daty i czasu Naciśnij przycisk CLOCK, aby wyświetlić datę i czas. Wskazówka: Jeżeli nie naciśniesz innego przycisku w ciągu 30 ...

    Działanie radioodtwarzacza

    Włączanie/wyłączanie Naciśnij włącznik. Urządzenie będzie działało do jednej godziny po wyłączeniu zapłonu. ...

    Categorie