Ford Fusion: 6000CD i 6006CDC

Ford Fusion –> Wyświetlanie czasu i daty –> 6000CD i 6006CDC

Zmiana daty i czasu

Naciśnij przycisk CLOCK, aby wyświetlić datę i czas.

Wskazówka: Jeżeli nie naciśniesz innego przycisku w ciągu 30 sekund od naciśnięcia przycisku CLOCK, wyświetlacz powróci do swojego poprzedniego ustawienia.

1. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz ustawienie daty lub czasu, które chcesz zmienić.

Wybrana wartość będzie migała na wyświetlaczu.

2. Obróć pokrętło regulacji głośności, aby zmienić wybrane ustawienie daty lub czasu.

3. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz dodatkowe ustawienie daty lub czasu, które chcesz zmienić.

4. Obróć pokrętło regulacji głośności, aby zmienić wybrane ustawienie daty lub czasu.

5. Naciśnij przycisk CLOCK, aby zakończyć i zapisać ustawienia.

Wskazówka: Jeżeli nie naciśniesz przycisku CLOCK w ciągu 30 sekund od zmiany ustawienia daty i czasu, wyświetlacz wyjdzie z trybu ustawień i zapisze nowe wartości automatycznie.

Wskazówka:Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLOCK przez ponad dwie sekundy, aby automatycznie wybrać godzinę dla ustawienia czasu zimowego lub letniego.

Format 12/24-godzinny

1. Naciskaj przycisk MENU kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona 12/24.

2. Za pomocą przycisku wyszukiwania w górę lub w dół skali wybierz wymagane ustawienie.

3. Naciśnij przycisk MENU kilka razy lub poczekaj, aż system sam zapisze ustawienie, aby potwierdzić wybór.

    Wyświetlanie czasu i daty

    Ustawianie zegara i daty w radioodtwarzaczu ...

    Sony CD

    Zmiana daty i czasu 1. Naciśnij przycisk CLOCK. 2. Naciskaj przycisk nawigacji w lewo lub w prawo, aż ustawienie daty lub czasu, które chcesz zmienić, z ...

    Categorie