Ford Fusion: Wyświetlanie czasu i daty

Ford Fusion –> Wyświetlanie czasu i daty

Ustawianie zegara i daty w radioodtwarzaczu

Nieprawidłowy kod zabezpieczający

Można podjąć maksymalnie 10 prób wprowadzenia kodu, z różnymi konsekwencjami w przypadku nieprawidłowego wprowadzenia. Liczba pró ...

6000CD i 6006CDC

Zmiana daty i czasu Naciśnij przycisk CLOCK, aby wyświetlić datę i czas. Wskazówka: Jeżeli nie naciśniesz innego przycisku w ciągu 30 ...

Categorie