Suzuki Baleno: Przeglądy i obsługa

Suzuki Baleno –> Przeglądy i obsługa

Przeglądy i obsługa


Pracując przy pojeździe należy zachować jak największą ostrożność, aby zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi. Oto kilka wskazówek, których należy szczególnie przestrzegać:

  • Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z układem elektrycznym pojazdu, należy co najmniej 15 sekund wcześniej odłączyć akumulator i przekręcić wyłącznik zapłonu do pozycji "LOCK". Pozwoli to uniknąć uszkodzenia lub niezamierzonego napełnienia poduszki powietrznej. Nie wolno dotykać żadnych elementów ani przewodów układu poduszki powietrzemnej. Przewody te są owinięte żółtą taśmą lub umieszczone w żółtej rurce, złącza są również żółte, co ułatwia ich rozpoznanie.

Przeglądy i obsługa


  • Nie należy pozostawiać pracującego silnika w garażach i innych miejscach o ograniczonej przestrzeni.
  • Kiedy silnik pracuje, należy trzymać ręce, ubranie, narzędzia itp. z dala od wentylatora i paska klinowego. Nieruchomy w danej chwili wentylator może się samoczynnie włączyć bez ostrzeżenia.
  • Jeśli konieczna jest praca przy działającym silniku, należy upewnić się, że hamulec ręczny jest całkowicie zaciągnięty, a skrzynia biegów w położeniu "luzu" (mechaniczna) lub "PARK" (automatyczna).
  • Nie wolno dotykać przewodów zapłonowych i innych elementów układu zapłonowego podczas rozruchu lub pracy silnika, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
  • Należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć gorących elementów układu wydechowego, takich jak kolektor, rury czy tłumiki.
  • Nie dopuszczać do powstania iskier lub płomienia w pobliżu akumulatora. Występują tam palne gazy.
  • Nie wolno wchodzić pod samochód, jeśli podparty jest on tylko przenośnym podnośnikiem, dostarczanym z pojazdem.
  • Należy uważać, aby przypadkowo nie zewrzeć biegunów akumulatora.
  • Zużyty olej, płyn chłodzący oraz inne płyny należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i zwierzęt domowych. Zużytych płynów należy pozbyć się w sposób właściwy - nie wolno wylewać ich na ziemię, do kanału itp.

Jazda po śliskich nawierzchniach

Ze względu na niebezpieczeństwo poślizgu podczas hamowania, w przypadku gdy droga jest mokra należy jechać z mniejszą prędkością, ...

Obsługa okresowa

Przedstawiona dalej tabela pokazuje, kiedy należy wykonywać okresową obsługę pojazdu. Podano w niej w kilometrach i miesiącach, kiedy należy ...

Categorie