Suzuki Baleno: Opony

Opony


Właściwe dla kół przednich i tylnych ciśnienia opon podane są na naklejce "Ciśnienie powietrza w oponach" oraz w rozdziale "DANE TECHNICZNE" na końcu niniejszej książki. Ciśnienie, zarówno w przednich jak i tylnych kołach, powinno być zgodne z zalecanym.

Należy zauważyć, że podane wartości ciśnień nie dotyczą małogabarytowego koła zapasowego.

Pedał sprzęgła

Model 2WD 1.3/1.5/1.6l Luz pedału sprzęgła mierzy się przez przyciskanie pedału ręką i pomiar odległości, jaką pokona zanim ...

Sprawdzanie opon

Opony pojazdu należy sprawdzać okresowo, wykonując następujące czynności: 1) Zmierzyć ciśnienie powietrza manometrem do opon. W razie pot ...

Categorie