Suzuki Baleno: Akumulator

Akumulator


OSTRZEŻENIE

Akumulatory wytwarzają palny gaz - wodór. Płomień lub iskra w pobliżu akumulatora grozi wybuchem. Pracując w pobliżu akumulatora nie wolno palić.

OSTRZEŻENIE

Sprawdzając lub obsługując akumulator należy odłączyć przewód z bieguna ujemnego. Należy uważać, aby nie spowodować zwarcia przez przypadkowe zetknięcie się metalowego przedmiotu jednocześnie z biegunem akumulatora i pojazdem.

Aby samemu nie zostać poszkodowanym i nie uszkodzić pojazdu lub akumulatora, w razie konieczności rozruchu pojazdu z obcego źródła prądu należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji rozruchu awaryjnego zawartej w rozdziale "SYTUACJE AWARYJNE".

Poziom elektrolitu w akumulatorze musi być zawsze utrzymywany pomiędzy znakiem "UPPER" a "LOWER". Jeśli stwierdzi się, że poziom ten jest poniżej kreski "LOWER", należy dolać wody destylowanej do kreski "UPPER". Należy okresowo sprawdzać akumulator, jego bieguny oraz uchwyt, czy nie występuje korozja. Korodujące miejsce należy oczyścić ostrą szczotką i wodnym roztworem amoniaku lub sody oczyszczonej.

Następnie zmyć czystą wodą.

Jeśli pojazd ma pozostać nieużywany przez miesiąc lub dłużej, należy odłączyć przewód od ujemnego bieguna akumulatora, ograniczając w ten sposób rozładowanie.

    Pełnowymiarowe kołpaki kół (w niektórych modelach)

    Do zdjęcia pełnowymiarowych kołpaków kół należy użyć płaskiej końcówki klucza do nakrętek kó ...

    Bezpiecznik

    Bezpiecznik główny Bezpiecznik grupowy (Światła) Bezpiecznik grupowy (Zapłon) Bezpiecznik układu ABS (w niektórych modelach) ...

    Categorie