Suzuki Baleno: Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Suzuki Baleno –> Przeglądy i obsługa –> Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Właściwy płyn

Właściwy płyn


Do 3-biegowej automatycznej skrzyni biegów należy stosować płyn do automatycznych skrzyń biegów DEXRON-IIE lub DEXRON- III lub ich ekwiwalent. Do 4-biegowej automatycznej skrzyni biegów - DEXRON-lll lub TEXAMATIC 4011.

Sprawdzenie poziomu płynu

Poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów należy sprawdzać w odstępach podanych w tabeli obsług okresowych. Jazda ze zbyt małą lub zbyt dużą ilością płynu może spowodować uszkodzenie skrzyni.

UWAGA:

Nie należy sprawdzać poziomu płynu bezpośrednio po dłuższej jeździe z dużą prędkością, po jeździe miejskiej podczas upału lub po jeździe z przyczepą. Aby wskazania miernika poziomu płynu były prawidłowe, należy odczekać aż płyn ostygnie (około 30 minut).

Sprawdzenie poziomu płynu


Poziom płynu należy sprawdzać w samochodzie stojącym na płaskim, poziomym miejscu, przy pracującym silniku na biegu jałowym i gdy płyn jest gorący. W celu sprawdzenia poziomu płynu należy: 1) Zaciągnąć hamulec postojowy i uruchomić silnik przy ustawieniu dźwigni wybieraka zakresu w pozycji "P" (Parkowanie).

Pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym przez pięć minut.

2) Trzymając stopę na pedale hamulca, przesunąć dźwignię wybieraka zakresu po kolei we wszystkie położenia, po czym wrócić do pozycji "P".

Podczas poruszania dźwignią wybieraka zakresu należy stale naciskać pedał hamulca, inaczej pojazd może nagle ruszyć.

3) Pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym, aż włączy się wentylator chłodzący.

VV tym momencie płyn jest nagrzany do właściwej temperatury (około 80(C) i można sprawdzać jego poziom.

4) Wyjąć, wytrzeć i włożyć z powrotem miarkę bagnetową aż do oparcia się jej zaślepki.

Ponownie wyjąć miarkę i odczytać poziom płynu.

Poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy znakami "FULL" i "LOW".

Nie dotykać płynu ani miarki bagnetowej.

Mogą one oparzyć palce.

5) Dolać tylko tyle właściwego płynu, aby dopełnić do prawidłowego poziomu. Aby poziom podniósł się z zakresu "LOW" na "FULL" wystarczy zaledwie 0.35 litra płynu.

Po sprawdzeniu lub uzupełnieniu płynu należy dokładnie wsunąć miarkę na miejsce.

Wymiana płynu

Ponieważ do wymiany płynu w automatycznej skrzyni biegów potrzebne są specjalne procedury postępowania oraz specjalne materiały i narzędzia, zaleca się powierzenie tej czynności autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

    Olej przekładniowy

    Korek wlewu i poziomu oleju (1) Moment dokręcenia: 2.1 kGm Olej w mechanicznej skrzyni biegów Olej w tylnym mechaniźmie różnicowym (4WD) Do uz ...

    Płyn chłodzący

    Sprawdzenie poziomu płynu Poziom płynu sprawdza się w zbiorniku wyrównawczym, a nie w chłodnicy. Gdy silnik jest zimny, poziom płynu powinien ...

    Categorie