Suzuki Baleno: Obsługa okresowa

Suzuki Baleno –> Przeglądy i obsługa –> Obsługa okresowa

Przedstawiona dalej tabela pokazuje, kiedy należy wykonywać okresową obsługę pojazdu.

Podano w niej w kilometrach i miesiącach, kiedy należy wykonać przegląd, regulację, smarowanie i inne czynności obsługowe.

Odstępy międzyobsługowe powinny być skrócone, jeśli eksploatacja pojazdu odbywa się zazwyczaj w trudnych warunkach (patrz .Obsługa zalecana w trudnych warunkach eksploatacji).

OSTRZEŻENIE

SUZUKI zaleca, aby obsługę w zakresie oznaczonym gwiazdką (*) wykonywała autoryzowana stacja obsługi SUZUKI lub doświadczony mechanik samochodowy.

Jeśli potrafisz, możesz wykonywać obsługę w nieoznaczonych pozycjach, opierając się na wskazówkach zawartych w tym rozdziale. Jeśli nie będziesz pewien, czy uda Ci się dobrze wykonać którąkolwiek z nieoznaczonych gwiazdką czynności, zleć jej wykonanie autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

Każdorazowo, gdy zajdzie potrzeba wymiany części w pojeździe, zaleca się użycie wyłącznie oryginalnych części zamiennych SUZUKI.

    Przeglądy i obsługa

    Pracując przy pojeździe należy zachować jak największą ostrożność, aby zapobiec nieszczęśliwemu wypadkowi. Oto kilka w ...

    Czynności obsługi okresowej

    "R" : Wymiana "I" : Przegląd i w razie potrzeby naprawa lub wymiana "L" : Smarowanie UWAGA: Klasa 1: Z czujnikiem tlenu Klasa 2: Bez czujnika tlenu ...

    Categorie