Suzuki Baleno: Skrzynki bezpieczników

Suzuki Baleno –> Przeglądy i obsługa –> Bezpiecznik –> Skrzynki bezpieczników

Skrzynki bezpieczników


Skrzynki bezpieczników umieszczone są w przedziale silnikowym oraz pod tablicą przyrządów od strony kierowcy.

W celu zdjęcia pokrywy skrzynki bezpieczników umieszczonej pod tablicą rozdzielczą należy ją pociągnąć.

Skrzynki bezpieczników


Przepalony bezpiecznik należy zawsze zastępować bezpiecznikiem o właściwej wartości znamionowej natężenia. Nigdy nie należy używać materiałów zastępczych takich jak folia aluminiowa czy drut.

Jeśli wymieni się bezpiecznik i wkrótce potem przepali się, może to oznaczać poważną awarię. Pojazd powinien być bezzwłocznie poddany przeglądowi w autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

UWAGA:

Należy dbać, aby w skrzynce bezpieczników zawsze znajdowały się bezpieczniki zapasowe.

Skrzynki bezpieczników


    Bezpiecznik główny i bezpieczniki grupowe

    Bezpieczniki te są umieszczone w komorze silnikowej. W razie przepalenia się głównego bezpiecznika nie będzie działał żaden układ ...

    Wymiana żarówek

    OSTRZEŻENIE Żarówki mogą być na tyle gorące, by spowodować oparzenia rąk. Dotyczy to szczególnie żarówek haloge ...

    Categorie