Suzuki Baleno: Wymiana żarówek

Suzuki Baleno –> Przeglądy i obsługa –> Wymiana żarówek

OSTRZEŻENIE

 • Żarówki mogą być na tyle gorące, by spowodować oparzenia rąk. Dotyczy to szczególnie żarówek halogenowych przednich reflektorów. Żarówki należy wymieniać gdy są zimne
 • Żarówki przednich reflektorów są wypełnione sprężonym gazem halogenowym.

  W przypadku ich upuszczenia lub podgrzania mogą rozerwać się i spowodować obrażenia ciała. Operując nimi należy zachować ostrożność.

Tłuszcze przeniesionie ze skóry rąk mogą spowodować przegrzanie się i rozerwanie żarówek halogenowych. Nowe żarówki należy wycierać czystą szmatką.

Częsta wymiana żarówek wskazuje na potrzebę przeglądu układu elektrycznego.

Powinna tego dokonać autoryzowana stacja obsługi SUZUKI.

Przednia lampka oświetlenia wnętrza

Przednia lampka oświetlenia wnętrza


W miejscach wskazywanych strzałkami nacisnąć klosz i zdjąć go.

Centralna lampka oświetlenia wnętrza (w niektórych modelach)

Centralna lampka oświetlenia wnętrza (w niektórych modelach)


Posługując się płaskim śrubokrętem zabezpieczonym miękką szmatką, zdjąć klosz lampy oświetlenia wnętrza. Ponowna instalacja klosza dokonywana jest przez jego wciśnięcie.

Pociągnąć i wyjąć żarówkę. Przy wstawianiu nowej żarówki zwrócić uwagę, aby sprężyna kontaktowa pewnie przytrzymała żarówkę.

Tylna lampka oświetlenia wnętrza (w niektórych modelach)

Tylna lampka oświetlenia wnętrza (w niektórych modelach)


Posługując się płaskim śrubokrętem zabezpieczonym miękką szmatką, zdjąć klosz lampy oświetlenia wnętrza. Ponowna instalacja klosza dokonywana jest przez jego wciśnięcie.

Pociągnąć i wyjąć żarówkę.

Lewy reflektor

Lewy reflektor


Otworzyć pokrywę silnika. Odczepić oprawę.

Obrócić pierścień blokujący przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyjąć go. Wyjąć uszczelkę gumową.

Lewy reflektor


Odciągnąć i odczepić sprężynę przytrzymującą.

Wyjąć żarówkę. Nową żarówkę zainstalować w odwrotnej kolejności.

Prawy reflektor

Ze względu na konieczność demontażu i późniejszego prawidłowego montażu kanału wlotowego filtra powietrza, wymianę żarówki należy powierzyć stacji obsługi.

Prawy reflektor


Przednie światła pozycyjne/kierunkowskazy, boczne kierunkowskazy, tylne światła zespolone, oświetlenie tablicy rejestracyjnej

W tych światłach używane są dwa typy żarówek: mała owalna i kulista. Aby wyjąć/ włożyć małą żarówkę owalną należy ją wyciągnąć/ wcisnąć na miejsce.

Aby wyjąć kulistą żarówkę z oprawki, należy ją wcisnąć i obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dla założenia nowej żarówki należy ją wcisnąć i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Prawy reflektor


Aby wyjąć oprawę żarówki z obudowy, należy obrócić oprawę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągnąć ją. Aby założyć oprawę, należy ją wcisnąć i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Poszczególne oprawy żarówek są dostępne w następujący sposób:

Prawy reflektor


Przednie światła pozycyjne

Otworzyć pokrywę silnika.

Przednie kierunkowskazy

Ze względu na konieczność demontażu osłony chłodnicy i obudowy reflektora, czynność tę należy powierzyć stacji obsługi.

Przednie kierunkowskazy


Przednie kierunkowskazy


  Skrzynki bezpieczników

  Skrzynki bezpieczników umieszczone są w przedziale silnikowym oraz pod tablicą przyrządów od strony kierowcy. W celu zdjęcia pokrywy skrz ...

  Pióra wycieraczek

  Gdy gumy w piórach wycieraczek zaczną się kruszyć lub zostawiać smugi na szybie, należy je wymienić. W celu zamontowania nowych pi&oac ...

  Categorie