Suzuki Baleno: Uzupełnianie płynu

Suzuki Baleno –> Przeglądy i obsługa –> Płyn chłodzący –> Uzupełnianie płynu

Jeśli poziom płynu jest poniżej znaku "LOW", należy dolać płynu. W tym celu należy zdjąć pokrywę zbiornika wyrównawczego i dolać płynu, aż do osiągnięcia poziomu "FULL".

Nigdy nie napełniać zbiornika powyżej znaku "FULL".

 • Uzupełniając lub wymieniając płyn chłodzący, należy używać wysokiej jakości niskozamarzającego antykorozyjnego glikolu etylenowego, rozcieńczonego wodą destylowaną. Jeśli najniższa temperatura, w jakiej eksploatowany jest pojazd wynosi -15C lub powyżej, należy sporządzić mieszaninę o stężeniu glikolu przynajmniej 30%, lecz nie więcej niż 50%. Dla temperatur -16C i niższych należy sporządzić mieszaninę co najmniej 50%. Gdy stężenie 50% nie zapewnia dostatecznej ochrony przed zamarzaniem, dla uzyskania wymaganej temperatury zamarzania należy postąpić zgodnie z instrukcjami na opakowaniu płynu niskozamarzającego
 • Aby uniknąć wyciekania płynu, należy przy zakładaniu pokrywki ustawić strzałki na niej zgodnie ze strzałkami na zbiorniku.

  Płyn chłodzący

  Sprawdzenie poziomu płynu Poziom płynu sprawdza się w zbiorniku wyrównawczym, a nie w chłodnicy. Gdy silnik jest zimny, poziom płynu powinien ...

  Wymiana płynu chłodzącego

  1) Przy zimnym silniku zdjąć zakrętkę chłodnicy, powoli obracając ją w lewo, aż do wyczucia oporu. Zakrętki przy obracaniu nie n ...

  Categorie