Ford Fusion: Sterowanie głosem

Ford Fusion –> Sterowanie głosem

Odłączanie telefonu przyporządkowanego do pojazdu

Telefon komórkowy przyporządkowany do pojazdu można wykasować z pamięci systemu w dowolnej chwili, o ile w danej chwili nie jest prowadzona rozmowa t ...

Zasady działania

System rozpoznawania mowy umożliwia sterowanie systemem audio bez konieczności odwracania uwagi kierującego od drogi. Zawsze, gdy wypowiesz jedno ze zdefiniow ...

Categorie