Ford Fusion: Odpowiedź układu

Ford Fusion –> Sterowanie głosem –> Zasady działania –> Odpowiedź układu

W miarę trwania sesji sterowania głosem układ będzie informował o gotowości kontynuowania za pośrednictwem sygnałów dźwiękowych.

Nie próbuj wydawać poleceń, zanim nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Układ sterowania głosem powtórzy każde wydane przez Ciebie polecenie głosowe.

Jeżeli nie jesteś pewien, jak postępować dalej, powiedz "HELP" lub "CANCEL", jeżeli nie chcesz kontynuować.

Funkcja pomocy "HELP" zawiera tylko zestaw dostępnych poleceń głosowych.

Szczegółowe wyjaśnienia wszystkich możliwych poleceń głosowych znaleźć można w dalszej części tej instrukcji.

    Zakres stosowanych poleceń

    System sterowania głosem umożliwia sterowanie następującymi funkcjami pojazdu: telefon radio odtwarzacz CD klimatyzacja system nawigacyjny Wska ...

    Polecenia głosowe

    Wszystkie polecenia głosowe należy wydawać naturalnym tonem głosu, takim jak podczas rozmowy z pasażerem lub przez telefon. Poziom głośnoś ...

    Categorie