Ford Fusion: Polecenia głosowe

Ford Fusion –> Sterowanie głosem –> Zasady działania –> Polecenia głosowe

Wszystkie polecenia głosowe należy wydawać naturalnym tonem głosu, takim jak podczas rozmowy z pasażerem lub przez telefon. Poziom głośności Twoich poleceń powinien zależeć od natężenia hałasu otoczenia, wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, ale nie należy krzyczeć.

Etykieta

Funkcja etykiety może mieć zastosowanie w telefonie komórkowym, systemie audio i nawigacyjnym jako funkcja "STORE NAME".

 • Pozwala zapisać do 20 etykiet dla danej funkcji.
 • Przeciętny czas zapisu każdej etykiety wynosi ok. 2-3 sekund.

  Odpowiedź układu

  W miarę trwania sesji sterowania głosem układ będzie informował o gotowości kontynuowania za pośrednictwem sygnałów dźwię ...

  Korzystanie z funkcji sterowania głosem

  Działanie systemu Kolejność i treść poleceń podana jest w poniższych listach. W tabelach pokazano kolejność poleceń głosow ...

  Categorie