Ford Fusion: Korzystanie z funkcji sterowania głosem

Ford Fusion –> Sterowanie głosem –> Korzystanie z funkcji sterowania głosem

Działanie systemu

Kolejność i treść poleceń podana jest w poniższych listach. W tabelach pokazano kolejność poleceń głosowych i odpowiedzi systemu dla każdej dostępnej funkcji.

oznacza liczbę lub zapisaną etykietę do wstawienia przez użytkownika.

Skróty

Istnieje pewna liczba skrótowych poleceń głosowych, umożliwiających sterowanie niektórymi funkcjami pojazdu bez konieczności przejścia całego menu poleceń. Są to:

 • telefon: "MOBILE NAME"1, "DIAL NUMBER", "DIAL NAME" i "REDIAL"
 • Odtwarzacz CD: "DISC" i "TRACK"
 • klimatyzacja: "TEMPERATURE", "FAN", "AUTO MODE", "DEFROSTING/DEMISTING ON" i "DEFROSTING/DEMISTING OFF"
 • radio: "TUNE NAME"
 • nawigacja: "ZOOM" i "ROUTE SETTING".

1) Tylko gdy telefon komórkowy posiada system Bluetooth i funkcję sterowania głosem

Rozpocznij komunikację z systemem

Zanim można będzie zacząć "rozmawiać" z systemem, najpierw należy nacisnąć przycisk VOICE lub MODE dla każdej operacji i zaczekać na sygnał dźwiękowy.

  Polecenia głosowe

  Wszystkie polecenia głosowe należy wydawać naturalnym tonem głosu, takim jak podczas rozmowy z pasażerem lub przez telefon. Poziom głośnoś ...

  Polecenia radioodtwarzacza

  Odtwarzacz CD/Zmieniacz płyt CD Możesz bezpośrednio wybrać płytę lub ścieżkę korzystając z funkcji sterowania głosem. ...

  Categorie