Ford Fusion: Funkcje telefonu

Ford Fusion –> Sterowanie głosem –> Polecenia telefonu –> Funkcje telefonu

Nazwa telefonu komórkowego

Funkcja ta umożliwia dostęp do numerów telefonów zapisanych z etykietą w Twoim telefonie.

Nazwa telefonu komórkowego


a) Może być używane jako skrót.

b) Tylko gdy telefon komórkowy posiada funkcję Bluetooth i funkcję sterowania głosem (zależnie od telefonu).

Wybierz numer

Numery telefonów można wybierać po podaniu etykiety poleceniem głosowym.

Wybierz numer


a) Może być używane jako skrót.

Wybierz numer wg nazwy

Numery telefonów można wybierać po podaniu etykiety poleceniem głosowym.

Wybierz numer wg nazwy


a) Może być używane jako skrót.

Wybierz ponownie

Funkcja ta pozwala wybrać ponownie ostatnio wybrany numer telefonu.

Wybierz ponownie


Wybierz ponownie


a) Może być używane jako skrót.

DTMF (Wybieranie tonowe)

Funkcja ta przetwarza podawane numery na tony DTMF w celu uzyskania zdalnego połączenia z domową sekretarką automatyczną.

Wskazówka: Funkcja DTMF może być wykorzystywana tylko podczas połączenia.

Naciśnij przycisk "VOICE" lub "MODE" i zaczekaj na polecenie systemu.

DTMF (Wybieranie tonowe)


Ustawienia podstawowe

Przyjmowanie i odrzucanie połączeń

Połączenia można przyjąć lub odrzucić korzystając z funkcji sterowania głosem.

Przyjmowanie i odrzucanie połączeń


Polecenia systemu nawigacyjnego

Szczegółowe informacje na temat menu poleceń znajdziesz w oddzielnej instrukcji do systemu nawigacyjnego.

    Tworzenie książki telefonicznej

    Zapisz nazwę Nowe pozycje można zapisywać poleceniem "STORE NAME". Funkcja ta może być wykorzystywana do wybierania numeru poprzez podanie na ...

    Polecenia układu klimatyzacji i ogrzewania

    Klimat Polecenia głosowe dla klimatyzacji sterują prędkością wentylatora oraz ustawieniami temperatury i trybu. Nie w każdym pojeździe dost&# ...

    Categorie