Ford Fusion: Polecenia układu klimatyzacji i ogrzewania

Ford Fusion –> Sterowanie głosem –> Polecenia układu klimatyzacji i ogrzewania

Klimat

Polecenia głosowe dla klimatyzacji sterują prędkością wentylatora oraz ustawieniami temperatury i trybu. Nie w każdym pojeździe dostępne są wszystkie opisane funkcje.

Schemat

Poniższy schemat przedstawia dostępne polecenia głosowe sterowania układem ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Poniższe listy zawierają dalsze informacje o pełnym menu poleceń.

Schemat


a) Może być używane jako skrót. W pojazdach wyposażonych w moduł języka angielskiego skrót dotyczący wentylatora "FAN" nie jest dostępny.

Wentylator

Funkcja ta pozwala regulować prędkość wentylatora.

Wentylator


a) Może być używane jako skrót. W pojazdach wyposażonych w moduł języka angielskiego skrót dotyczący wentylatora "FAN" nie jest dostępny.

Odszranianie/odparowywanie szyby

Odszranianie/odparowywanie szyby


a) Może być używane jako skrót.

Temperatura

Funkcja ta pozwala regulować temperaturę.

Temperatura


a) Może być używane jako skrót.

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny


a) Może być używane jako skrót. Można wyłączyć, wybierając inną temperaturę lub prędkość wentylatora.

    Funkcje telefonu

    Nazwa telefonu komórkowego Funkcja ta umożliwia dostęp do numerów telefonów zapisanych z etykietą w Twoim telefonie. a) Może by ...

    Aneksy

    ...

    Categorie